Oferta

Psychoterapia

Psychoterapia KielcePsychoterapia jest procesem zmiany dokonywanym w ramach specyficznej relacji terapeutycznej. Klient przy pomocy psychoterapeuty określa jakie zmiany są dla niego pożądane i czy ich osiągnięcie jest możliwe w ramach tej formy współpracy. W swoim gabinecie w Kielcach pracuję w ujęciu integracyjnym co oznacza, że korzystam z dorobku wielu szkół terapeutycznych za każdym razem dostosowując strategie pracy do specyfiki poszczególnych klientów. Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną historię życiową co wymaga elastyczności terapeuty we współpracy. Zwykle rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej jest poprzedzone wstępnym spotkaniem konsultacyjnym.

Psychoterapia, często łączona z leczeniem farmakologicznym, pomaga w radzeniu sobie z objawami zaburzeń nerwicowych, nastroju, odżywiania. Jest skuteczna w łagodzeniu cierpienia związanego z traumatycznymi, dramatycznymi doświadczeniami życiowymi. Pomaga przełamywać nieśmiałość, budować bardziej satysfakcjonujące relacje międzyludzkie oraz opanowywać stres. Jest zalecana dla osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (DDA). Wśród moich klientów są także osoby, które wybrały psychoterapię jako formę rozwoju osobistego oraz samopoznania.

Obecnie w gabinecie PsychoEksperts w Kielcach można skorzystać z psychoterapii indywidualnej dorosłych oraz terapii par.

Psychologia

Psycholog KielceW ramach usług psychologicznych PsychoEksperts dla klientów indywidualnych zapraszam m.in. na:

- konsultacje psychologiczne, które polegają na ustaleniu charakteru zgłaszanych przez klienta trudności i wybraniu adekwatnych metod pracy nad nimi;

- spotkania diagnostyczne, często związane z wydawaniem opinii dla Państwa potrzeb np. orzecznictwo, podczas tej formy współpracy przeprowadzane są testy i kwestionariusze zatwierdzone do użytku psychologów przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zapraszam także klientów instytucjonalnych (firmy, organizacje) do skorzystania ze szkoleń, treningów oraz usług w zakresie rekrutacji i selekcji.  

 

Zapraszam do gabinetu PsychoEksperts w Kielcach.