O PsychoEksperts

Psycholog KielceNazywam się Marlena Gromska, jestem psychologiem, psychoterapeutą i właścicielką firmy PsychoEksperts działającej głównie na terenie miasta Kielce i okolic.

Jestem absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia także w Warszawie (szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie Interwencji Kryzysowej. Od wielu lat pracuję w swoim zawodzie, m.in. w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym i Poradni Zdrowia Psychicznego w Kielcach. Podczas pracy w Departamencie Rekrutacji i Selekcji Urzędu Służby Cywilnej w Warszawie tworzyłam profile psychologiczne kandydatów na najwyższe stanowiska administracji państwowej. Opracowałam nowatorskie założenia programowe dla Centrum Terapeutycznego Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi w zakresie szkoleń oraz innych usług psychologicznych. W ramach prowadzenia indywidualnej psychoterapii pomagam w radzeniu sobie z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, odżywiania.

Profesjonalizm to dla mnie także umiejętność współpracy i korzystania z pomocy innych specjalistów. Oznacza to, że moi klienci mają możliwość współpracy z psychiatrami, pedagogami, innymi psychoterapeutami i ekspertami zdrowia psychicznego, jeśli po wspólnych ustaleniach uznamy, że będzie to dla Państwa wskazane.  

Zapraszam do gabinetu PsychoEksperts w Kielcach.